Veīns i Entitats AVV Premiā Centre

Els Veīns i les Entitats
L'AVVCCPC
es membre de la COAV, coordinadora de Associacions de Veīns de Premiā de Mar amb reunions bi-mensuals amb l'equip de govern i els partits polítics
Els drets dels Veīns del Barri Premiā Centre son el verdader objectiu de l'AVV PC i sense els Veīns i comerciants no hi ha Associaciķ
La nostre prioritat es animar i engrescar als Veīns a participar de l'AVV PC
Esperem la vostre colˇlaboraciķ per que L'UNIĶ FA LA FORĮA

Per a qualsevol consulta: aavv@premiacentre.es
Queixes, denuncies, comentaris: participa@premiacentre.es

Modificat: 28/08/2017